Трофеи

Срещу допълнително заплащане ние можем да създадем организация за доставката на трофеите ви от ловния лагер до вашия дом или до посочения от вас таксидермист.

В цените обикновено се включва одирането на трофеите и началната им обработка – осоляване и изсушаване на кожите, изваряване и обезкостяване на черепите.
Само в Намибия за одирането на кожите искат допълнително заплащане, което е в рамките на 10-15 евро на отделен трофей. Традиционно е да се даде бакшиш на скинара на лагера. Препоръчваме да го правите- от неговата работа много зависи дали кожите, черепите и рогата ще пристигнат при вас в добро или в лошо състояние.
В цената обикновено е включено обезпаразитяването на трофеите, износните разрешителни и опаковането им. Небходимите разрешителни за внасянето на трофеите не са скъпи – 40 лева е таксата за издаване на CITES у нас от МОСВ. Висока е обаче цената на транспорта. Задълженията на организатора на лова и на вашия професионален ловец свършват с предаването на трофеите на спедитора. След това спедитора започва да поддържа връзка с вас. Това обиновено става в срок до 3 месеца от завършването на вашия лов. След това спедитора трябва да се снабди с всички необходими разрешителни, да опакова трофеите да ги достави до Европа и след това да ви ги достави на вас.
Препоръчваме да ползвате предлаганата от спедиторите услуга за ветеринарно-медицинско и митническо освобождаване на трофеите на първа европейска митница. Това ви струва пари за услугата, но много улеснява живота ви. Ако ни бъде възложено с издаването на разрешителните за внос се занимаваме ние, както и с кореспонденцията по доставката на трофеите до дома ви. Цената на транспорта обаче е голяма.
Това се дължи на 2 обстоятелства – първо е много дълъг пътя и по тази причина се ползва въздушно карго. Доставката е възможна от някои страни и по море, но влагата на кораба може да увреди кожите на трофеите. Ако в групата трофеи няма кожи спокойно може да се ползва морски транспорт от Мозамбик, Танзания, ЮАР.
Второ – трофеите са тежки, особено ако има кожи в тях. Нерядко при доставките от Африка се ползват огромни самолети Джъмбо. В тях се натоварват сандъците с трофеите, които след това не могат да влязат в самолета до София защото е много по-малък и се налага да се преопаковат трофеите в по-малки сандъци, или да се ползва камион за доставката. Това струва пари.
Самите сандъци тежат много, но това гарантира пристигането на вашите трофеи в безупречно състояние.Изключение правят доставките от Намибия, които са опаковани в кашони.
Обикновено от момента на лова до момента на пристигането на трофеите минават над 7-8 месеца. Това е стандартното време.

Особеност е доставката на трофеите от Гренландия- тези трофеи тръгват от там натоварени на хладилен кораб до Хамбург, защото главата не се одира на място, а се замразява цялата. Това създава проблеми за доставката от Хамбург до България – трябва да се намери групажен превоз за хладилен камион. Хладилните камиони обаче обикновено превозват храни и по тази причина не се съгласяват много много на товарене на неодрани глави на мускусни бикове поради опасност от зарази. Затова обикновено плащаме на таксидермист в Германия който одира трофеите, изварява ги и в осолен и сух вид те пристигат до България с обикновен камион.
Можете да оставите трофеите за окончателна обработка в Африка. Аз самият съм правил това 2 пъти и дълбоко съжалявам. Първо защото цените са високи, а качеството не е бог знае какво, второ защото това забавя доставката – и в двата случая трофеите ми пристигнаха след 3 години, трето защото се вдига цената на транспорта поради нарасналия обем на доставката и теглото и и на последно място защото не сте сигурен че ще получите именно вашия трофей- при големите таксидермични студия да се обърка един препарат на бивол при наличието на 300 такива е нормално. Има 3 варианта на експониране на трофеи- при първия това са само черепите с рогата. Най-често така процедират немските ловци. Тогава доставката е най-бърза и евтина.
При втория вариант, който използвам и самият аз, се прави гръден монтаж на убитото животното – главата и до раменете. Става красиво, но е по-скъпо защото с рогата и черепа пътува и половината кожа на животното. Най-скъп е вариантът на пълен монтаж- тоест прерапарат на цялото животно. Този вариант е най-скъп защото пътува цялата кожа с рогата и черепа и защото таксидермистът ще ви иска най-много пари за обработката на трофеите.
Общо взето в окончателен вид, обикновено, трофеите намират място във вашата трофейна зала около година след лова.
Таксидермистите у нас са вече много добри и не са малко. Ползват съвременни форми и други материали и постигат високи резултати.
Горещо препоръчваме обработката на кожи от зебри за тепих да се прави в Африка. Не мога да разбера защо, но нашите таксидермисти така и не успяха да постигнат качеството, което фабрика „Накара” в Намибия, например, дава.
След експонирането им, ако са наистина качествено обработени трофеите се нуждаят от съвсем елементарни грижи.